2017年9月23日星期六

PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH 2025 (TS25) 3.0


Pada 19 September 2017 SJKC Tsung Wah telah dipilih oleh KPM untuk melaksanakan Program Sekolah Transformasi (TS25) Kohort 3.0. 

Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) merupakan sebahagian daripada usaha Kementerian PendidikanMalaysia ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti.
Melalui TS25 adalah diharapkan sekolah yang terlibat berupaya mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dalam pembelajaran dan pengajaran (PdP) selari dengan hasrat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025.
 
Latar Belakang dan Objektif Program Transformasi Sekolah
Mesyuarat Majlis Ekonomi Bil. 2/2015 yang dipengerusikan oleh YAB Perdana Menteri pada 19 Januari 2015, telah meluluskan cadangan pelaksanaan TS25 KPM. 
 
Objektif Program Transformasi Sekolah antara lain ialah;
 • Mengaplikasi konsep dan amalan PdP terbaik;
 • Membangunkan kepakaran dalaman melalui latihan yang komprehensif dan berstruktur kepada pembimbing pedagogi serta pembimbing kepimpinan; dan
 • Membangunkan persekitaran pembelajaran yang berkesan dengan mengutamakan kemenjadian murid.

Matlamat dan teras TS25

 


Berdasarkan kepada tiga objektif Program Transformasi Sekolah, maka KPM telah menetapkan tiga matlamat utama yang perlu dicapai oleh semua sekolah-sekolah di Malaysia pada tahun 2025, iaitu
 • Memantapkan kepimpinan sekolah
 • Memaksimumkan potensi guru dan murid menerusi peningkatan kualiti pembelajaran dan pengajaran
 • Mengukuhkan pelibatan ibubapa, komuniti dan pihak berkepentingan demi kejayaan murid

Matlamat Konsep Program Transformasi Sekolah 2025 adalah satu usaha ke arah melahirkan modal insan unggul melalui, yang akan dicapai menerusi transformasi dalam lima teras yang berikut;
 •          Persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan
 •          Penglibatan pembelajaran murid yang aktif lagi bermakna
 •          Disokong kepimpinan yang berkualiti serta berwawasan
 •          Guru yang kompeten, beraspirasi tinggi
 •          Komitmen komuniti yang padu.
 

2016年5月20日星期五Borang Keberhasilan PBPPP 2016 Sila download fail melalui link di bawah:

https://drive.google.com/open?id=0B2yDdUo507LkMmZiMFJ1NmJwaDQ

Panduan :

Panduan Pengisian Keberhasilan PBPPP
六年级假期补习班
KELAS TUISYEN TAHUN 6 (PIBG)


日期
Masa时间
6B
MP     guru
6H
MP     guru
6K
MP    guru
6M
MP    guru
星期一
Isnin
30/5/16
8.00-10.00
BM
ZA
BC
FPH
BM
NAZ
BI
HOI
10.00-10.20
REHAT
10.20-12.20
BI
WJM
BM
NAZ
SN
FPH
BM
ZA

星期二
Selasa
31/5/16
8.00-10.00
BI
WJM
BM
NAZ
BI
HOI
BM
ZA
10.00-10.20
REHAT
10.20-12.20
BM
ZA
BC
FPH
BM
NAZ
BI
HOI

星期三
Rabu
1/6/16
8.00-10.00
SN
LCY
BI
Grace
SN
FPH
BC
NCP
10.00-10.20
REHAT
10.20-12.20
SN
LCY
SN
LCL
BI
HOI
MT
NCP

星期四
Khamis
2/6/16
8.00-10.00
BC
OPC
MT
LYJ
BC
GGT
BC
NCP
10.00-10.20
REHAT
10.20-12.20
MT
OPC
SN
LCL
MT
GGT
SN
KPL

星期五
Jumaat
3/6/16
8.00-10.00
MT
OPC
MT
LYJ
MT
GGT
SN
KPL
10.00-10.20
REHAT
10.20-12.20
BC
OPC
BI
Grace
SN
GGT
MT
NCP